Co to są toksyny?

Toksyny otaczają nas ze wszystkich stron. Te organiczne trucizny mogą mieć wielorakie pochodzenie. Wytwarzają je zarówno drobnoustroje (jak bakterie czy wirusy), jak i rośliny czy zwierzęta. Podstawowym rozróżnieniem toksyn bakteryjnych jest ich podział na te, które są wydzielane do środowiska zewnętrznego (egzotoksyny lub ektotoksyny) oraz występujące w błonie zewnętrznej bakterii (endotoksyny). Egzotoksyny to bardzo silne jady wywołujące objawy chorobowe. Mają w większości białkową strukturę, i są wrażliwe na działanie wysokich temperatur, ponad to – rozkładają je enzymy trawienne.

Co to są endotoksyny.

Endotoksyny uwalniają się dopiero przy rozpadzie komórki bakteryjnej, mają raczej słabe działanie, a objawy chorobowe nie są tak groźne jak w przypadku egzotoksyn. Inny podział toksyn pozwala je rozróżnić ze względu na kierunek działania: niektóre atakują układ nerwowy (neurotoksyny), inne – niszczą krwinki czerwone (hemotoksyny), jeszcze inne są szkodliwe dla wątroby (hepatotoksyny) czy powodują nadwrażliwość na promieniowanie UV (fototoksyny). Zatrucie toksynami może nastąpić zarówno przez spożycie zakażonego pokarmu, jak i przez kontakt z osobą już zatrutą.

Czym można się zatruć?

Warto szczególnie uważnie kontrolować nie tylko rodzaj spożywanej żywności, ale też jej pochodzenie oraz sposób produkcji. Zachowywanie podstawowych zasad higieny może nas uchronić przed wieloma przykrymi konsekwencjami. Wpływ toksyn na organizm zależy od kilku czynników: od jej cech oraz stężenia, od tego, w jakim stopniu organizm jest odporny, oraz od sprawności organów wewnętrznych człowieka. Niektóre trucizny mają tendencję do kumulowania się w narządach, przez co trudniej organizm odtruć. Toksyny z metali ciężkich mogą być magazynowane nawet przez lata (najczęściej w układzie kostnym, włosach, paznokciach). Do szczególnie toksycznych (i niebezpiecznych) substancji należą te, które upośledzają czynności układów oddychania komórkowego

PODZIEL SIĘ: