Rodzaje toksyn

Toksyny znajdują się w najbliższym otoczeniu człowieka, kontakt z nimi może nastąpić nie tylko przez pożywienie, ale także przez styczność z glebą, skażoną wodą, zwierzętami, roślinami, a nawet powietrzem. Trucizna może się dostać do wnętrza ciała przez układ pokarmowym, płuca, skórę – mało tego, często nie zdajemy sobie sprawy z zagrożenia. Toksyny mogą mieć pochodzenie zarówno naturalne, jak i związane z rozwojem cywilizacyjnym.

 

Toksyny -pestycydy.

Do najczęściej spotykanych toksycznych substancji zaliczamy m.in. pestycydy, a także rozmaite szkodliwe pochodne spalania śmieci (dioksyny, polichlorowane węglowodory), odpady przemysłowe (chemiczne, metalowe). Substancje te są szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą długo kumulować się w organizmie człowieka, i stopniowo się uwalniać (zaburzając po kolei pracę narządów wewnętrznych, jak wątroba, nerki, płuca czy cały układ nerwowy). Toksyny zawarte w rozmaitych metalach możemy znaleźć zarówno w glebie, warzywach (hodowanych w takiej skażonej glinem, kadmem czy ołowiem ziemi), czy nawet powietrzu. Zagrożenie stanowią również przedmioty codziennego użytku, zwłaszcza detergenty oraz kosmetyki pielęgnacyjne.

Zagrożenia wokół nas.

Paradoksalnie – im mniejsza jest dawka danego związku chemicznego w środowisku, żywności – tym większe zagrożenie. Dlaczego? Ponieważ są latami wchłaniane przez organizm, powodując w dalszej przyszłości katastrofalne dla zdrowia skutki. Pochodzenie toksyn może być również zupełnie naturalne. Są zawarte m.in. w roślinach (w szczególności w grzybach), w organizmach zwierzęcych. W przyrodzie występują egzotoksyny i endotoksyny – produkowane do środowiska zewnętrznego np. przez bakterie.

PODZIEL SIĘ: